BE THERE to butikowy dom inwestycyjny. Skoncentrowany na łączeniu perspektywicznych firm z inwestorami i funduszami, którzy poszukują najlepszych możliwości inwestycyjnych na rynkach CEE.
Zmieniamy rzeczywistość

Skutecznie łączymy siłę kapitału z projektami ludzi przedsiębiorczych i utalentowanych. W ten sposób zmieniamy świat wokół nas i pomagamy naszym klientom w realizacji ich marzeń.

WIĘCEJ NIŻ FINANSE

Każdą spółkę czy projekt poddajemy wnikliwej ocenie. W tym procesie wykorzystujemy znajomość prawa i podatków, praktyczne umiejętności zarządzania małymi i dużymi przedsiębiorstwami, zdolności oceny ryzyka i skalowania biznesów oraz praktyczną wiedzę branżową. A co najważniejsze szacujemy realne perspektywy zwrotów dla inwestora i właścicieli.

Pracujemy w modelu Executive collaboration:

Analizujemy najważniejsze aspekty każdego projektu i realne korzyści dla inwestora i właściciela:

Po stronie inwestora:

  • Dobieramy propozycje dostosowane do profilu inwestora i konkretnego celu. Współpracujemy z inwestorami prywatnymi (HNWI), którzy dysponują budżetem na pojedynczy projekt na poziomie co najmniej 5 mln złotych .
  • Na kolejnym etapie prowadzimy nadzór nad działalnością przedsiębiorstwa z poziomu Rady Nadzorczej, Członka Zarządu, czy Interim Managementu. Proponujemy tworzenie rad eksperckich dla spółek (Expert Advisory Board) i wspieramy realizację projektu również w zakresie budowania rynku zbytu.
  • Pomagamy w procesie wyjścia z inwestycji i na bieżąco monitorujemy  interesy właścicieli.

 

Po stronie spółki:

  • Pomagamy w pozyskaniu Inwestora, który nie tylko wniesie potrzebny kapitał, ale jako dobry partner pomoże również spółce osiągnąć żądaną skalę wzrostu.
  • Po wnikliwej analizie projektu tworzymy dedykowany zespół praktyków biznesu, który weryfikuje proponowane inwestycje i przygotowuje spółkę do procesu pozyskania kapitału lub sprzedaży.
  • Pomagamy budować relacje biznesowe w celu pozyskania nowych rynków zbytu na świecie.
NASZE SPECJALIZACJE: NOWE TECHNOLOGIE I NIERUCHOMOŚCI

Koncentrujemy się na branżach przyszłości i na bieżąco śledzimy zmieniające się trendy. Kiedy szukamy okazji akwizycyjnych, zawsze po pierwsze bierzemy pod uwagę preferencje naszych Inwestorów.

Do istniejących portfeli naszych klientów chętnie pozyskujemy także stabilne przedsiębiorstwa z perspektywą rozwoju. Główne projekty, to:

 

  • POTENCJALNE JEDNOROŻCE: tj. projekty w obszarze nowych technologii, sztucznej inteligenci, e-commerce oraz narzędzi technologicznych i produktów odnawialnych źródeł energii. W Polsce to idealny moment na inwestycje tego typu, a naszym zadaniem jest wyszukać na rynku prawdziwe perełki.
  • FIRMY O STABILNEJ POZYCJI: tj. spółki i projekty w sektorze nieruchomości w Polsce – z uwagi na znacznie wyższe stopy zwrotu niż na rynkach Europy Zachodniej. W tej kategorii znajdują się przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji i stabilnych wzrostach.

 

SIŁA DOŚWIADCZENIA

O naszej skuteczności najlepiej świadczą  historie naszych sukcesów i lekcje, jakie wynieśliśmy z poniesionych porażek.

Poznaj naszych ekspertów

Nasze doświadczenie jest naszą najlepszą wizytówką

DORADCA INWESTORA PRYWATNEGO
Współzałożyciel BE THERE, Partner Zarządzający kancelarii Panasiuk & Partners

Sprawuje nadzór właścicielski na aktywami Klientów od 20 lat. Łączy kompetencje finansowe, prawne i biznesowe, prowadzi procesy negocjacji. Reprezentuje Inwestorów prywatnych
w realizacji nadzoru właścicielskiego. Posiada wiele lat doświadczenia w zarządzaniu zespołem ekspertów oraz prowadzeniu wielomiesięcznych projektów. Kompetencje w pracy z zespołami międzynarodowymi zdobyła pracując dla przedsiębiorstw produkcyjnych w Wielkiej Brytanii, Bliskim Wchodzie oraz Europy Centralnej.

Anna Maria jest również doświadczonym doradcą w zakresie planowania sukcesji międzypokoleniowej. Doradza również w przypadkach braku sukcesora rodzinnego. Jest Kuratorem fundacji prywatnych, wykonawcą testamentów, powiernikiem.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, Executive Studies in Finance Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ pod patronatem The Catholic University of America Washington DC. Doktor nauk prawnych
w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego z perspektywy majątków prywatnych.

W wolnym czasie jest mecenasem sztuki oraz założycielem Fundacji Artis Causae działającym na rzecz edukacji młodzieży szkolnej.

DORADCA STRATEGICZNY, EKSPERT ZARZĄDZANIA MARKĄ
Prezes Zarządzający, współzałożyciel BE THERE

Posiada 20 lat doświadczenia w strategicznym zarządzaniu rozwojem firm, ich marek i produktów. Specjalizuje się w ocenie strategicznej spółek poszukujących dokapitalizowania. W szczególności z sektorów nowych technologii, mediów, e-commerce, szeroko rozumianej komunikacji marketingowej, dóbr luksusowych, branży retail, sektora mody.

W latach 2015-2018 vice-CEO oraz wspólnik RISK Made in Warsaw. Wcześniej członek senior teamu zarządzającego – dyrektor marketingu i produktu coffeeheaven i współtwórca sukcesu tej marki na rynku polskim. Zarządzała ponadto marketingiem i PR: NorthFish, Costa Coffee, Timex Polska, Stowarzyszenia Wytwórców Produktów Markowych „ProMarka”.

Absolwentka Wyższej Szkoły Zarządzania, The Polish Open Universtiy, Studium Public Relations na Uniwersytecie Warszawskim, programu Zarządzania Biznesem w ICAN Institute (Canadian International Management Institute)
i Harvard Business Review.

Prezes Fundacji Artis Causae.

DORADCA STRATEGICZNY

Absolwent SGPiS w Warszawie. Przez wiele lat zarządzał przedsiębiorstwami produkcyjnymi w obszarze B2B w Polsce i poza granicami (Chiny, Czechy, Niemcy, Nigeria, Rosja) dzięki czemu posiada duże doświadczenie w pracy zespołami międzynarodowymi i interkulturowymi. Przeprowadził i doradzał w szeregu transakcjach przejęć zarówno przez inwestorów strategicznych jak i przez fundusze typu Private Equity oraz nadzorował procesy integracyjne połączonych firm.

Doświadczenie w tworzeniu i skutecznej realizacji strategii restrukturyzacji i wzrostu przedsiębiorstw, zarówno na rynku krajowym jak i międzynarodowych.

Posługuje się językiem polskim, angielskim i rosyjskim.

VENTURE PARTNER

Adam specjalizuje się w doradzaniu założycielom i firmom w określeniu i osiągnięciu ich celów w zakresie pozyskiwania funduszy. Do tej pory zebrał ponad 100 mln USD dla firm w Europie Środkowej i Wschodniej, głównie w sektorze technologii.

Po doświadczeniach zebranych w PwC, T3 Capital, Google i Insight Venture Partners otworzył dwa prężenie rozwijające się startupy w Polsce.

Adam ukończył NYU Stern School of Business z tytułem magistra finansów i magistra rachunkowości, a następnie uzyskał tytuł magistra finansów międzynarodowych w HEC Paris o specjalizacji w zakresie inżynierii finansowej. Ponadto posiada dyplom CAIA (Chartered Alternative Investment Analyst) i CFA.

PARTNER, EGYPT – MENA

Dyrektor zarządzający i właściciel spółki MedCare Pharma, wyłączny przedstawiciel globalnych marek kosmetycznych i suplementów diety na rynku egipskim i w regionie Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Posiada 25-letnie doświadczenie w sprzedaży i marketingu w środowisku międzynarodowych firm farmaceutycznych.

Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach związanych z zarządzeniem procesem sprzedaży i siecią dystrybucji na szczeblu krajowym oraz rejonu Kanału Suaez.

Brał udział w pracach społecznych organizowanych przez egipską organizację charytatywną Resala, która wspiera ubogich w całym kraju, a także realizuje projekty zwiększające świadomość w zakresie chorób endemicznych.

Absolwent Uniwersytetu w Cairze , magister chirurgii i patologii klinicznej. W latach 1996-2003 z wyróżnieniem ukończył szkolenia organizowane przez spółkę Merck Sharp and Dohme. W latach 2005-2013 laureat wyróżnień w zakresie zarządzania bezpośredniego, rozwoju personelu i budowania zespołów, przyznawanych przez AstraZeneca.

RADCA PRAWNY/DORADCA

Prawniczka zakochana w jachtach oraz w Monako, która swoją miłością dzieli się poprzez blog o prawie jachtowym o nazwie Hercberg Yacht Law oraz o Monako o nazwie MCHercberg.

Doradza klientom indywidualnym w zakresie międzynarodowego planowania majątkowego, a także w sprawach związanych ze zmianą miejsca zamieszkania lub obywatelstwa. Doradza również w zakresie restrukturyzacji majątku prywatnego i biznesu oraz zarządzania dobrami luksusowymi.

Ponadto specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą prawną krajowych i międzynarodowych struktur wykorzystywanych w projektach związanych z planowaniem podatkowym lub przy restrukturyzacjach kapitałowych. Posiada również doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz podmiotów z sektora energetyki oraz retail i ecommerce.

Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego przy Uniwersytecie Warszawskim. W 2020 r. obroniła pracę doktorską pt. „Kwalifikacja prawno-podatkowa pozwoleń na emisję gazów cieplarnianych na przykładzie regulacji w prawie francuskim i polskim” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2020 roku uzyskała również wpis na listę radców prawnych Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

RADCA PRAWNY, DORADCA RESTRUKTURYZACYJNY

Zdobywał doświadczenie przy wielu projektach z udziałem inwestorów zagranicznych oraz dużych polskich spółek, z zakresu fuzji i przejęć, sprzedaży i nabycia przedsiębiorstw oraz w procesach restrukturyzacji i reorganizacji spółek, w tym w drodze ich łączenia (także transgranicznego), podziału, przekształcenia, bądź likwidacji, jak również z zakresu bieżącej obsługi spółek, prowadzenia posiedzeń organów spółek czy analiz związanych z różnymi aspektami ich działalności.

Jego zainteresowania i doświadczenie obejmuje również tematykę planowania sukcesji firm rodzinnych i problematykę prawnego i podatkowego zabezpieczenia biznesu w warunkach zmiany pokoleniowej.

Jako doradca restrukturyzacyjny jest ekspertem z zakresu postępowań restrukturyzacyjnych podmiotów będących w stanie upadłości, a także z zakresu spraw upadłościowych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adam Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa restrukturyzacyjnego na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Aplikację radcowską uzyskał w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu.

DORADCA DS. SPÓŁEK TECHNOLOGICZNYCH

Pomysłodawca i współtwórca największego w Europie Wschodniej laboratorium robotyki przemysłowej. Współautor prac badawczych realizowanych na potrzeby wojska oraz przemysłu.

Wspiera przedsiębiorstwa we wdrażaniu nowych technologii w przemyśle. Jest autorem wielu wynalazków z wykorzystaniem robotyki i systemów wizyjnych. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z robotyzacją produkcji, modelowaniem i projektowaniem układów robotyki oraz zagadnieniami dotyczącymi systemów wizyjnych i systemów automatyki budynkowej oraz Machine Learning.

Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, doktor nauk technicznych w specjalności mechanika. Absolwent MBA w Akademii im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT.

DORADCA DS. ROZWOJU
Prezes Zarządu Teamster Advisory Group

Prezes Zarządu Teamster Advisory Group. Trener biznesu, konsultant dla Zarządów, produkt i brand manager. Ekspert w zakresie internacjonalizacji w organizacjach Europejskich.

Specjalizuje się w internacjonalizacji, zarządzaniu rozwojem, strategiach biznesowych, budowaniu i restrukturyzacji działów sprzedaży oraz wprowadzaniu nowych produktów na rynki Polski i zagraniczne. Pracę i projekty opiera na strategii H2H.

Studiował Mediteraneistykę na wydziale Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

DORADCA DS. ROZWOJU

Pełnomocnik Zarządu Teamster Advisory Group.

Absolwent FIZ w Warszawie EMBA,CEGOS w Paryżu. Coach i Mentor dla Zarządów w Polsce i za granicą, konsultant TOC, Ekspert dla ZPP, Rady w Polskich i Europejskich Think Tankach oraz organizacji międzynarodowych. Specjalizuje się w zarządzaniu firmami/zespołem, zmianą, restrukturyzacją, negocjacjach biznesowych, technikach sprzedaży, uruchamianiu i zarządzaniu działalnością, rozwojem firm, profesjonalizacji i wzmocnieniu biznesu, oraz wdrażaniu rozwiązań technologicznych i nowych trendów na całym świecie.